Dom VILA SUZANA je novootvoreni dom za stara lica , nalazi u mirnom i ekološki čistom okruženju, punom zelenila u Železniku, Čukarica, u ulici Stevana Filipovića 103v. Vila Suzana je licencirani dom na osnovu rešenje ministarstva za rad, zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja. Broj rešenja : 022-02-00117/2018-19 od 29.10.2018. Licenca br. 443 za pružanje usluga domskog smeštaja odraslih i starijih u objektu.

 

 

onama

 

Dom za stare osobe VILA SUZANA je otvoren sa ciljem pružanja visoko kvalitetnih usluga starijim osobama u izuzetno prijatnom ambijentu i domaćoj atmosferi. Usluge doma za stare VILA SUZANA podrazumavaju smeštaj, ishranu, negu (higijenu) i raznovrstan društveno rekreativan život zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika.

 

Naš stručni tim čine:

- Lekar specijalista urgentne medicine

- Socijalni radnik

- Medicinske sestre-tehničari

- Negovateljice

- Konsultativna služba svih specijalnosti (stručnjaci sa VMA, Klinički centar)

- Stručni tim doma za stare “VILA SUZANA” se brine i neguje naše korisnike 24h dnevno.